Jeden střípek z pohybů americké potratové legislativy.

December 2022

Abychom se nepromlčeli k hanbě, ani neprožvanili k marnosti.
Mezi přáteli vzniká snad něco jako společné dobro: přítel přeje příteli dobro pro něj samého, a tím miluje také své dobro, protože tím, že se stal jeden…

November 2022

Ukryti za heslem „moje tělo, moje volba“ nemůžeme přehlížet to množství žen, pro které potrat nebyl svobodnou volbou.

October 2022

A vlastně nevím, jaké si vzít z toho poučení, jestli novináře ignorovat, anebo je přijmout za partnery dialogu, což je hezké a více by to odpovídalo…

September 2022

Hledání významu jednoho pojmu.
Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. dubna 2018, Egenberger, C‑414/16, ECLI:EU:C:2018:257
Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. září 2018, IR, C‑68/17, ECLI:EU:C:2018:696

August 2022

Jak Vodafone chápe otevřenost vůči všem odlišným názorům. Diverzita jen pro někoho.
O zapůjčeném balkonu, profilovém obrázku a andělu strážném.

June 2022

Nejvyšší soud USA před několika okamžiky vyhlásil přelomový rozsudek přijatý většinou 6:3, podle něhož americká Ústava nezná právo na potrat. Co bude…
Ústavní soud každoročně rozhodne desítky či stovky věcí (záleží na zvoleném kritériu), u nichž je efektivně stěžovateli upřena možnost podat námitku…