Město Filadelfie jednalo protiústavně, když zakázalo poskytovat služby zprostředkování pěstounské péče katolické charitě