Ústavní soud každoročně rozhodne desítky či stovky věcí (záleží na zvoleném kritériu), u nichž je efektivně stěžovateli upřena možnost podat námitku podjatosti.
Ukryti za heslem „moje tělo, moje volba“ nemůžeme přehlížet to množství žen, pro které potrat nebyl svobodnou volbou.
3
A vlastně nevím, jaké si vzít z toho poučení, jestli novináře ignorovat, anebo je přijmout za partnery dialogu, což je hezké a více by to odpovídalo…
10
Hledání významu jednoho pojmu.
3
Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. dubna 2018, Egenberger, C‑414/16, ECLI:EU:C:2018:257
Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. září 2018, IR, C‑68/17, ECLI:EU:C:2018:696
Jak Vodafone chápe otevřenost vůči všem odlišným názorům. Diverzita jen pro někoho.
8
O zapůjčeném balkonu, profilovém obrázku a andělu strážném.
6
See all

Právo v dešti